...
توسط : ياس كوچك
 

ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد.

                                                  (جبران خليل جبران)

يکشنبه 12/1/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName