فقط...
توسط : ياس كوچك
 

فقط موجهای دریا هستند که عاشقن آره فقط اونا هستن با اینکه میدونن اگر برسن به ساحل میمیرن بازم بیقرار رسیدن ...

يکشنبه 12/1/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName