...شاید...
توسط : ياس كوچك
 

هميشه يادت باشه چيزی که امروز داری شايد آرزوي ديروزت بوده و بزرگترين آرزوي فردات. پس هميشه سعی کن قدر چيزی که امروز داری رو خب بدونی...

يکشنبه 12/1/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName