...
توسط : ياس كوچك
 

اگه نيوتن قبل از مرگش صورت ماه تو رو مي ديد معناي حقيقي جاذبه رو مي فهميد...

يکشنبه 12/1/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName