چرا؟...
توسط : ياس كوچك
 

چرا وقتي مي خوايم بريم توي رويا چشمامونو مبينديم؟...

وقتي مي خوايم گريه کنيم...
وقتي مي خوايم فکر کنيم...
وقتي مي خوايم تصور کنيم...
وقتي مي خوايم کسي رو ببوسيم...

به اين دليل که قشنگ ترين چيز هاي توي دنيا قابل ديدن نيستن...

شاید واسه همینه تو رو نمیتونم ببینم...

يکشنبه 12/1/1386 - 13:23
پسندیدم 0
UserName