تو بهترین اشتباه زندگی منی...
توسط : ياس كوچك
 

***اگه تورو خواستن اشتباهه ... اگه باتوبودن اشتباهه ...

اگه عاشق توبودن اشتباهه ... اگه واسه تومردن اشتباهه ...

پس توبهترين و قشنگترين اشتباه زندگي من هستی ...

 

يکشنبه 12/1/1386 - 13:18
پسندیدم 0
UserName