آره...
توسط : ياس كوچك
 

افسوس ...آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم ...

آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم...

 و بعد... برای آنچه از دست رفته ، خودکشی میکنیم...

يکشنبه 12/1/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName