یکی دیگه رو دوست داره !
توسط : morteza_1362

هرگز برای رسیدن به کسی که تو رو دوست نداره و یکی دیگه رو می خواد، از بدنام کردن اون استفاده نکن و برای اون پاپوش درست نکن.

يکشنبه 12/1/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName