صداقت
توسط : morteza_1362

صادق و راستگو باش تا همه با تو صادق و راستگو باشند

يکشنبه 12/1/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName