ابلیس خلاصه داستان

خلاصه داستان:

سعيد، كارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه، عضو يك گروه جاسوسي است و اطلاعاتي كه به دست مي آورد در اختيار اعضاي گروهش مي گذارد. ماموران به او بد گمان مي شوند و مسئولان گروه از او مي خواهند كه همراه همسر و فرزندانش كشور را ترك كنند. همسر او به رغم ميلش همراه فرزندان عازم سفر مي شود.

سعيد اطلاع مي يابد كه هواپيما هدف موشك يك ناو امريكايي قرار گرفته است. او كه خود را مسبب مرگ همسر و فرزندانش مي داند دچار اختلال رواني مي شود و تصميم به خودكشي مي گيرد. بالاي بوم جراثقال يك شركت ساختماني مي رود كه مسئول گروه هيئت مديره آن است. ماموران پليس و اعضاي گروه در صددند تا به ماجرا پايان دهند. در حوادثي كه پيش مي آيد اعضاي گروه يكي پس از ديگري كشته مي شوند و سعيد نيز پس از آنكه مشخص مي شود همسر و فرزندانش با پرواز 656 مسافرت نكرده و كشته نشده اند از جراثقال سقوط مي كند.

 

يکشنبه 12/1/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName