فیلم ابراهیم خلاصه داستان

خلاصه داستان:

ابراهيم حسيني، پسر جنگزده اي كه يك پاي خود را در بمباران از دست داده، در شهر ديگري ساكن مي شود. در محل زندگي جديد با پسري به نام، ابراهيم اكبري آشنا مي شود كه در يك كارگاه مجسمه سازي كار مي كند، صاحب كارگاه با اكبري درگير مي شود و حسيني ناخواسته در جريان اين درگيري مي افتد.

 

يکشنبه 12/1/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName