فیلم آیه های زیرزمینی خلاصه داستان

خلاصه داستان:

اين فيلم داستان سفري دروني است. سفري از تاريكي به روشنايي در جستجوي محبوب. تارا مراسم عروسي اش را بهم مي زند تا راه طي شده پدر را دوباره بپيمايد

يکشنبه 12/1/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName