فیلم آی پارا خلاصه داستان

خلاصه داستان

در اوايل انقلاب، نادر  مظفري مهندس شركت نفت، براي شكستن اعتصاب كارگران شركت نفت به بوشهر مي رود. همسرش زهره كه يك زن ثروتمند تهراني است، در اين ماموريت با شوهرش همراه مي شود. در طول سفر او زن ها و مردهايي را مي بيند كه در نهايت تنگدستي و فقر زندگي مي كنند. زهره با شوهرش درباره آن چه كه مي بيند بحث و جدل مي كند. او معتقد است زندگي اين مردم با توجه به شرايطي كه با آن روبرو هستند، بي ارزش است. او چنان در انديشه هاي خود فرو مي رود كه ناچار  مي شود زندگي يك دختر فقير را خود تجربه كند. زهره وارد جسم يك دختر جنوبي مي شود و در اين برهه از زندگي خود، با شخصيت هاي تازه اي مثل شوهر و فرزند زن جنوبي آشنا مي شود، تا با رسيدن به عمق مصائب او، به برداشت جديدي از زندگي و مرگ برسد.

يکشنبه 12/1/1386 - 10:58
پسندیدم 0
UserName