فیلم آهوی وحشی خلاصه داستان

خلاصه داستان:

علي معلمي است كه از منطقه اي كويري به ناحيه اي كوهستاني تبعيد مي شود. در بين راه به گله اي گرگ بر مي خورد و به روستايي پناه مي برد. در آنجا مدرسه اي بنا مي كند و با پسركي به نام احمد، كه دو تار مي نوازد، آشنا مي شود. روزي علي، احمد را به دليل سهل انگاري در انجام تكاليف مدرسه اش اخراج مي كند. احمد به همراهي خواهر كوچكترش نرگس سر به كوه مي گذارد و در جنگلي گم مي شوند.

اسفنديار، برادر احمد و نرگس با معلم درگير مي شود. اما مش نادعلي، ريش سفيد روستا و تفنگچي ياغي سابق، مانع ميشود. معلم و مش نادعلي به دنبال بچه ها به جنگل مي روند. ماموران ژاندارمري در پي شكايت اسفنديار معلم را دستگير مي كنند و به پاسگاه مي برند. مش نادعلي بچه ها را پيدا مي كند و به خانه مي برند. مش نادعلي بچه ها را پيدا مي كند و به خانه خواهرشان مي رساند. اسفنديار به تحريك خان در صدد كشتن معلم بر مي آيد، اما مش نادعلي مانع مي شود. با آمدن احمد بي گناهي معلم ثابت و او آزاد مي شود.

يکشنبه 12/1/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName