فیلم آواز سرزمین مادری ام=خلاصه داستان

خلاصه داستان:

در سالهاي بعد از جنگ ايران و عراق، هنگامي كه عراق كردستان خود را بمباران مي كدر، يك خواننده پير كرد ايراني به همراه پسران نوازنده اش در جستجوي هسمر سابقش به نام هناره، كه يك خواننده پر آوازه است به كردستان عرق سفر مي كند.

فيلم حكايت قومي است  كه همواره در شگفتي زندگي كرده و جنگ را كه عادت هميشگي شان است به بازي گرفته است.

يکشنبه 12/1/1386 - 10:48
پسندیدم 0
UserName