فیلم آواز در باران =خلاصه داستان

 

هنگام تولد ليلي نافش را به نام پسرعموي 8 ساله اش فرهاد مي برند. 25 سال مي گذرد. حال، زمان آن رسيده كه ليلي و فرهاد ازدواج كنند. اما فرهاد، تن به اين ازدواج نمي دهد. چرا كه با ليلي مثل خواهر و برادر زيسته اند و از سويي، فرهاد زن ديگري را دوست دارد. فرهاد، براي گريز از اين ازدواج به هر حيلتي دست مي زند و بالاخره كارش به تظاهر به جنون و ديوانگي و سپرده شدن به بيمارستان رواني مي كشد.

 

يکشنبه 12/1/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName