يوم‌الله‪۱۲فروردين
توسط : shokry1344
          

 

   به نام خدا
يوم‌الله۱۲فروردين، روز محقق شدن شعار
"استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي" بود.
و بيانگر اين واقعيت است كه مردم ايران ملتي
آزاديخواه هستند و هرگز اجازه دخالت در تعيين
سرنوشت خود را به بيگانگان نمي‌دهند..

                

يکشنبه 12/1/1386 - 5:56
پسندیدم 0
UserName