آلبوم تنبر خلاصه داستان:
توسط : reza_400

خلاصه داستان:

محمد و كاظم كه در رباط مهر جان در نزديكي يزد زندگي مي كنند، دور از چشم پدر و محمد ـ كه رئيس اداره پست و تمبر باز قديمي است ـ از طريق مختلف، آلبوم تمبر زيبايي فراهم مي آورند. محمد بيمار مي گردد و آلبوم تمبر كه در زير زمين منزل آنها است مفقود مي شود. محمد به كاظم ظنين مي شود و همين امر شيرازه دوستي آن ها را از هم مي پاشد. پدر محمد به يزد منتقل مي شود و در آستانه اسباب كشي، كاظم آلبوم تمبر را به خانه آن ها مي آورد و آن را به خواهر محمد مي دهد. محمد در يزد آلبوم را مي بيند و از اينكه ظنش غلط نبوده است، خوشحال مي شود. پس از مدتي، پدر آلبوم محمد را مي بيند و آن را بر مي دارد. فرداي آنروز پدر دو آلبوم به محمد مي دهد و او را به جمع آوري تمبر دور از چشم او سرزنش مي كند. محمد در مي يابد كه آلبوم تمبر اول را نيز پدر برداشته و كاظم براي جلوگيري از بهم خوردن دوستي آنها، با زحمت زياد آلبوم تمبر ديگري تهيه كرده و آن را به خواهرش داده است. محمد عليزغم مخالفت اوليه پدر، عاقبت اجازه سفر به رباط مهرجان را مي گيرد و براي عذر خواهي از كاظم به آن جا مي رود.

شنبه 11/1/1386 - 20:11
پسندیدم 0
UserName