آشیانه مهر خلاصه داستان:

خلاصه داستان:

زني در تصادف اتومبيل دختر خود را از دست مي دهد و به فراموشي دچار مي شود. هاشم بندري، دوست و همكار شوهر او نيز در بمباران شهر همسر خود را از دست مي دهد و تنها پسر كوچكش جان سالم به در مي برد. هر دو مرد كه كارگر پالايشگاه آبادان هستند توافق مي كنند كه پسرك به مادر فرزند از دست داده سپرده شود تا شايد مونس تنهتايي يكديگر باشند. زن سلامت خود را باز مي يابد و از پسر هاشم بندري به عنوان فرزند خود مراقبت مي كند

شنبه 11/1/1386 - 19:10
پسندیدم 0
UserName