خلاصه داستان: فیلم ......حدس بزنید

خلاصه داستان:

حاج كاظم  دوست همرزمش عباس را پس از سال ها در يكي از خيابان هاي شلوغ تهران مي بيند. عباس با همسرش نرگس براي مداواي تركشي كه در گردن دارد  عازم بيمارستان است. حاج كاظم  كه با اتومبيلش مسافركشي مي كند، او را به بيمارستان مي برد  و پزشك معالج وضعيت عباس را بحراني  تشخيص ميدهد. و اصرار مي كند كه در اسرع  وقت عباس به بيمارستاني در لندن  منتقل  شود. زن و شوهر در خانه حاج كاظم ساكن  مي شوند تا مقدمات  سفر مهيا شود.  بهمن پزشك همرزمشان  ويزاي سفر را تهيه ميكند و حاج كاظم نيز با فروش اتومبيل خود درصدد تهيه هزينه بليط هواپيما است. خريدار اتومبيل به وعده اش عمل نمي كند و حاج كاظم پس از مرافعه  با رئيس  آژانس كاكتوس كه قصد دارد بليت رزور شده كاظم وعباس را به شخص ديگري واگذار كند، با گرفتن   اسلحه يك سرباز وظيفه افرادي  را كه در آژانس  هستند  به عنوان شاهد نگه مي دارد تا امكان سفرعباس و  خودش به لندن فراهم شود.  دو مامور امنيتي به نام هاي احمد همرزم حاج كاظم و سلحشور وارد ماجرا مي شوند و پس از گفت و گو عده اي از شاهدان آزاد مي شوند. سلحشور در مقابله با حاج كاظم معتقد به شدت عمل است. اما احمد به شيوه خود غائله را فيصله مي دهد و همراه با حاج كاظم و  عباس   به سوي لندن پرواز مي كند. قبل از خروج ازهواپيما از  مرز هوايي كشور، هنگام تحويل سال نو، عباس جان مي سپرد.

شنبه 11/1/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName