خلاصه داستان: فیلم آري اين چنين بود ...

خلاصه داستان:

يك استاد رياضي فيزيك دانشگاه براي رسيدگي به وضع درسي دانشجويان اعزامي به جبهه و يافتن برادر دانشجويش به جبهه مي رود. در جبهه پس از ملاقات برادرش و رزمندگان ديگر تحت تاثير قرار مي گيرد و داوطلبانه، به قصد شهادت، در عمليات نظامي شركت مي جويد.

شنبه 11/1/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName