آدمکها خلاصه داستان:

خلاصه داستان:

اين فيلم داستان جواني است كه براين انجام ماموريتي وارد پارك مي شود و در طول روزهاي انتظار با افرادي آشنا مي شود كه سرنوشت همه آنها به يكديگر مربوط است.

شنبه 11/1/1386 - 15:14
پسندیدم 0
UserName