آخرین مهلت( خلاصه داستان:)

خلاصه داستان:

با آغاز جنگ ايران و عراق گروهي از سربازان مهاجم قصد دارند با تضعيف روحيه اهالي يك روستا آن ها را وادار به مهاجرت كنند تا روستا را به تصرف در آورند. عراقي ها به كمك فئودالي به نام ” احمد صالح“ در تدارك نقشه خود هستند، اما نا دختري او، ليلا، با اگاه كردن مردم نقشه را بر ملا مي سازد. اهالي با رخنه به انبار اسلحه احمد صالح به مقابله با عوامل او مي پردازند و آنها را به هلاكت مي رسانند. اهالي در مقابل حمله نيروهاي دشمن نيز اقدام به مقاومت مي كنند.

 

شنبه 11/1/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName