...دیگه ببخش...
توسط : ياس كوچك
 

میدونم این تکراریه...

ولی چون دوستش داشتم دوباره نوشتم...

اگه تا یه ساعت دیگه قرار باشه دنیا تموم بشه...تموم سایت های اینترنتی و خط های تلفن و sms پر میشه ازاز حرفهایی مثل «دوستت دارم» ، « هنوز مثل قدیم عاشقتم»...

ولی از همه تکان دهنده تر این جمله است...:

« دوستت داشتم ولی تا به حال بهت نگفته بودم»...

 

 

شنبه 11/1/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName