آخرین لحظه خلاصه داستان:

خلاصه داستان:

در سالهاي نخست انقلاب”فرازمي“ با سوء استفاده از دارايي همسرش به آمريكا مي رود و پس از مدتي با تمام شدن پول هايش اقدام به سرقت از بانك مي كند و به ايران باز مي گردد، اما در مي يابد كه همسر سابقش با جواني قرار ازدواج گذاشته است او چندين بار با پا در مياني پدر همسرش، دختر كوچك خود گلي، را ملاقات مي كند وتصميم مي گيرد كه با ربودن او از نو با خارج از كشور بگريزد. فرازمي كه شديداً تحت تاثير فيلم هاي پر زد و خورد آمريكايي و داروهاي مخدر است، در شب مراسم ازدواج به خانه همسر سابق مي رود و گلي را مي ربايد. شوهر جديد زن، او را تعقيب مي كند فرازمي كه خود را ”رمبو“ فرض گرفته در اين خيال است كه هلي كوپتر هاي آمريكايي براي نجات او آمده اند. از ساختمان بلندي سقوط مي كند و هلاك مي شود.

شنبه 11/1/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName