لبيك به اذان نماز


قال رسول الله  صلى الله عليه وآله :

اذا سمعت الاذان فات ولو حبوا؛


هنگامى كه اذان نماز را شنيدى ، هرچه سريعتر به مسجد بيا، گرچه سينه خيز باشد.


(كنزالعمال ، ج 7، ص 548)


شنبه 11/1/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName