ضرب المثل هاي ازدواج
توسط : بر ز خ

سلام

ده ضرب المثل از ملل مختلف در باره ازدواج تقديم مي گردد:

1-مردي كه به خاطر پول زن مي گيرد به نوكري ميرود(فرانسوي)

2-لياقت داماد به قدرت بازوي اوست(چيني)

3-زني سعادتمند است كه مطيع شوهر باشد(يوناني)

4-زن عاقل با داماد بي پول خوب مي سازد(انگليسي)

5-زن مطيع فرمانرواي قلب شوهر است(انگليسي)

6-دختر عاقل جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مي دهد(ايتاليايي)

7-در موقع خريد پارچه حاشيه آن را نگاه كن ودر موقع ازدواج در باره مادر عروس تحقيق كن(آذر بايجاني)

8-ازدواج كردن ونكردن هر دو موجب پشيماني است(سقراط)

9-ازدواج يك قسمت روي محبت است ونه قسمت روي گذشت از خطا(اسكاتلندي)

شنبه 11/1/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName