مساجد، خانه پارسايان


قال رسول الله صلى الله عليه وآله

ان المساجد بيوت المتقين ، و من كانت المساجد بيوته فقد ختم الله له بالروح و الرحمة و الجواز على الصراط الى الجنة


مساجد، خانه پارسايان است و هركس مسجد خانه اش باشد (اوقات خود را در آن و به عبادت بگذارند) خداوند انجام كار او را رحمت و شادى قرار داده واجازه عبور از صراط به سوى بهشت را به او خواهد داد.

(كنزالعمال ، ج 7، ص 659، حديث 20785).


شنبه 11/1/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName