جهت و روش دعا کردن
توسط : amir5896
  امام صادق(ع) می فرمایند: «کسیکه از فرمان خدا اطاعت نماید، سپس دعا کند و در دعاکردن " جهت و روش دعا"  را مراعات نماید، خداوند دعایش را به استجابت می رساند. جهت و روش دعا :

1- نخست حمد و ثنای الهی به جا آور.

2- سپس نعمتهایی راکه خدا به تو عنایت فرموده یادکن وشکرگزاری نما.

3- سپس صلوات بر پیامبر(ص) بفرست.

4- سپس گناهانت را یاد بیاور و به آن اقرار کن.

5- سپس استغفار کرده و در مورد گناهت به خدا پناه ببر.

6- آنگاه دعا کن. ».

                       http://nilofare-abi.persianblog.com

شنبه 11/1/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName