تاثير وضو


قال رسول الله  صلى الله عليه وآله :

خللوا بين اصابعكم لايخلل الله بينها بالنار 


هنگام وضو ميان انگشتان خود فاصله دهيد تا خدا به وسيله آتش ميان آنها را فاصله ندهد.


(نهج الفصاحه ، ص 306)

شنبه 11/1/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName