با عجله خواندن نماز

 


قال النبى  صلى الله عليه وآله  :

 اسرق الناس فاالذى يسرق من صلاته فصلاته تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه ؛


دزدترين مردم كسى است كه به خاطر سرعت و شتابزدگى از نماز خود كم كند، نماز چنين انسانى ، همچون جامه مندرسى در هم پيچيده شده ، به صورت او پرتاب مى گردد.


(ميزان الحكمه ، ج 5، ص 406)

شنبه 11/1/1386 - 10:58
پسندیدم 0
UserName