تنگ غروبه خورشید اسیره می ترسم امشب خوابم نگیره
توسط : mohamadmir
تنگ غروبه خورشید اسیره می ترسم امشب خوابم نگیره
سیاهی شب چشم هاشو وا کرد ستاره من تورو صدا کرد
باز مثل هر شب از دیده پنهون یه مرد عاشق با چشم گریون
آواز می خونه از پشت دیوار کی خواب امشب کی مونده بیدار
چرا شب ما سحر نمیشه گل ستاره پرپر نمیشه تو شهر خورشید یه رقص نوره راه من و تو امشب چه دوره !
تنگ غروبه خورشید اسیره می ترسم امشب خوابم نگیره!
سیاهی شب چشم هاشو وا کرد ستاره من تو رو صدا کرد !
باز مثل هر شب از دیده پنهون یه مرد عاشق با چشم گریون
آواز ومی خونه از پشت دیوار کی مونده بیدار
چرا شب ما سحر نمیشه گل ستاره پر پر نمیشه تو شهر خورشید یه رقص نوره راه من و تو امشب چه دوره
شنبه 11/1/1386 - 9:12
پسندیدم 2
UserName