جدايي
توسط : mohamadmir

زندگی اجبار است ...... دوستی يک بار است.......مرگ اختار

است......اما جدايی بسيار است.......

شنبه 11/1/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName