از زندگي از اين همه تكرار خسته ام
توسط : mohamadmir


از زندگي از اين همه تكرار خسته ام


از هاي و هوي كوچه و بازار خسته ام


دلگيرم از ستاره و آزرده ام ز ماه


امشب دگر ز هر كه و هر كار خسته ام


دل خسته سوي خانه تن خسته مي كشم


آوخ ... كزين حصار دل آزار خسته ام


بيزارم از خموشي تقويم روي ميز


وز دنگ دنگ ساعت ديوار خسته ام


از او كه گفت يار تو هستم ولي نبود


از خود كه بي شكيبم و بي يار خسته ام


تنها و دل گرفته و بيزار و بي اميد


از حال من مپرس كه بسيار خسته ام

شنبه 11/1/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName