ای دیر به دست آمده بس زود برفتي
توسط : mohamadmir

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی


آتش زدی اندر من و چون دود برفتی


چون آرزوی تنگدلان دیر رسیدی


چون دوستی سنگدلان زود برفتی


زان پیش که در باغ وصال تو دل من


از داغ فراق تو برآسود برفتی


ناگشته من از بند تو آزاد بجستی


ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی


هر روز بیفزود همی لطف تو با من


چون در دل من عشق بیفزود برفتی

شنبه 11/1/1386 - 9:0
پسندیدم 0
UserName