یه طرح نو بزن ...
توسط : 01_uniqe
 

یک طرح نو بزن، توی قاب سبز زندگی

کنار پنجره بهار،

به طلوع شکفتن ها نگاه کن .

خورشید لبخند می زنه و با نور گرمش،

همه موجودات رو زنده می کنه .

این اولین پیغام روزه !

نور به آشیونه پرنده ها سرک می کشه

و حنجره قناری ها رو باز می کنه،

این لبخند نوره !

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 8:23
پسندیدم 0
UserName