امروز برای هزار و یکمین بار است که ...
توسط : 01_uniqe
 

به تو سپرده بودمش

با هزار و یک امید .

و امروز برای هزار و یکمین بار

دلم را می برم

تا شکستگی اش را ...

گچ بگیرند !!!

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 8:20
پسندیدم 0
UserName