دل من چرا ...
توسط : 01_uniqe
 

پیچک خانه

زمستان خشکید

و

همه گلدان ها

ولی امروز

دوباره

همه شان سبز شدند

پس چرا

این دل فرسوده من

نشود سبز

و

نگیرد آرام

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName