پرواز ممکن نیست وقتی ...
توسط : 01_uniqe
 

باران نيامد

نه، نيامد بعد تو هرگز !

آن وقت می پرسی چرا از جان خود سیری ؟!

بعد گذشت سالها بی پنجره بودن

حالا برای اين دل تاريک می ميری ؟!

گيرم تمام آسمان را به من دادند

پرواز ممکن نيست وقتی که زمين گيری !!!

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 5:29
پسندیدم 0
UserName