هرگز پیر نمی شوید اگر....
توسط : 01_uniqe
 

هر کس توان ديدن زيبايی را حفظ کند، هرگز پير نمی شود .

شنبه 11/1/1386 - 5:20
پسندیدم 0
UserName