نیایش
توسط : 01_uniqe

 

مگذار برای پناه از خطر دعا کنم

 

بگذار در مقابل خطر بی ترس و بی هراس باشم

 

مگذار چاره های رنج را جستجو کنم

 

بگذار دلی تمنا کنم که بر رنج فایق آید

 

مگذار که در رزمگاه زندگی هم پیمان ها را بطلبم

 

بگذار بر نیروی خویش متکی باشم

 

مگذار که در اضطراب ترسناک، نجات را آرزو کنم

 

بگذار تمنای تحمل و حصول آزادی را داشته باشم

 

مگذار بزدل بوده، برکت تو را فقط در کامروایی بدانم

 

بگذار احساس دست رحیمت را در ناکامی ها نیز درک کنم .

Regards : Unique

 

 

شنبه 11/1/1386 - 4:15
پسندیدم 0
UserName