تغيير محل پوشه هاي مخصوص ويندوز
توسط : ghafoory
محل پوشه هاي مخصوص سيستم را تغيير دهيد :
ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My Documents , Desktop , Favorites , Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.
رجیستری خود را باز کرده
Run>Regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\UserShell Folders
ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ایی که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.
شنبه 11/1/1386 - 2:17
پسندیدم 0
UserName