تغيير نام دسته جمعي فايل ها
توسط : ghafoory
تغيير نام دسته جمعي فايل ها در XP
ابتدا تمامي عكسهايي را كه در باره يك موضوع هستند را انتخاب كنيد سپس برروي عكس اول كليك راست كرده و Rename را انتخاب كنيد خب حالا براي اين عكس يك اسم بزاريد مثلا Sport.jpg حالا بين فاصله خالي اين عكس و عكس كناري را كليك كنيد، مشاهده ميكنيد كه كليه عكسها به صورت خودكار شماره گزارش شده اند به صورت : Sport1.jpg ، Sport2.jpg ، Sport3.jpg  و الي آخر...
 البته اين قضيه تغيير نام فقط براي فايلهاي تصويري كاربرد ندارد بلكه براي پوشه ها و فايلهاي ديگم كاربرد داره
شنبه 11/1/1386 - 2:1
پسندیدم 0
UserName