جغد بجای طوطی
توسط : persian*oj

یک روز یک آدم خنگ به پرنده فروشی می ره و

می گه یه طوطی می خوام که خیلی زود حرف زدن یاد  بگیر پرنده فروشی متوجه می شه که اون اصلا تا  حالا طوطی ندیده پس یه جغد به اون می فروش تا  یک سال بعد که دوباره اون را می بینه و ازش می  پرسه طوطی  حرف زدن یاد گرفت طرف می گه طوطی من خیلی به حرفهای من توجه می کنه اما فقط یک کلمه یاد گرفته و فقط می گه اووو،اووو،اووو

شنبه 11/1/1386 - 0:43
پسندیدم 0
UserName