سالروزآغاز امامت وولايت موعودهستي،قائم آل محمد(صلوات الله علي محمدوال محمد)مبارك.
توسط : omid348
امام مهدي،بقيةالله (كه خدا فرجشان رابرساند)فرمود:
«.....امام گذشته (امام حسن عسكري عليه السلام)با كمال سعادت گذشت واز نظر ها پنهان شد ،همانند روش پدرانش مو به موبدون هيچگونه تفاوت زندگي را به سر آورد ،وصيت وعلم او در وجود ماست ومن كسي هستم كه خلف اويم،وهر كسي كه در مورد جانشيني اوبا ما ستيز كند ،ستمگر گناهكار است ،وآن كس كه امامت را از غير ما ادعا كند ،كافر منكر است واگر نبود كه فرمان خدا مغلوب نمي شود و راز او آشكار نمي شود ،آن چنان حق خود رابراي شما آشكار مي نمودم كه عقلهاي شمااز آن مي درخشيدوشكهاي شما بر طرف مي شد ولي آنچه را خدا بخواهد همان است وبراي هر چيزي ،وقتي معين مقرر شده است پس تقواي الهي پيشه كنيد وتسليم ما شويد.»
(بحار ج53ص179)كتاب گفتار دلنشين چهارده معصوم (عليهم السلام)محمدمحمدي اشتهاردي  
جمعه 10/1/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName