زندگی ارزش ندارد ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.
توسط : maryam_raha

 

زندگی ارزش ندارد ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.

 

«آندره مالرو»

جمعه 10/1/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName