هر روز راه عوض می کنید؟
توسط : maryam_raha

 

اگر هر روز راه عوض کنید هرگز به مقصد نمی رسید.

«بلانش»

 
جمعه 10/1/1386 - 19:37
پسندیدم 0
UserName