مكه مكرمه

بندگانيم و به در گاه خدا آمده ايم

چون فقيران  به تمناي نوا  آمده ايم

ما كه گرد يكي خانه طوافي   داريم

به گدايي به سرخوان خدا  آمده ايم

ما نه مشتاق به سنگيم نه وابسته به گل

به وصال تو، به سرني،كه به پا  آمده ايم

آرزومندي و درويشي و بي ســاماني
جمع در ما و  به اميد   غنا    آمده ايم

كــوله بارگنه از كوه صفا سنگين تر
خالي از خيرو پر از زرق و ريا آمده ايم

از سرخاك غريب حسن و قبرنبي

خون جگرشكوه كنان ،سوي خداآمده ايم

تــا بگوييم گلسـتان خــزان است بقيع

از احـد، وز سر قبر شــهدا آمـــده ايــم

جمعه 10/1/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName