آخرین سپیده دم شرح

خلاصه داستان:

ديده بان توپخانه، با مشاهده يك خودروي عراقي آن را زير آتش مي گيرد، غافل از اينكه تعدادي از اسيران ايراني درون خودرو هستند. دو نفر از مهلكه مي گريزند و بزودي به كردهاي مخالف رژيم عراق مي پيوندند

جمعه 10/1/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName