آخرین بندر خلاصه داستان:

خلاصه داستان:

در سال هاي 1315 - 1310 ، كارآگاه محمد علوي معاون شعبه جنايي اداره تامينات، به علت پيگيري و روش هاي خاص خود در تعقيب پرونده ها شهرت دارد.  در سال 1312، پس از لغو قرارداد دارسي، به محل انعقاد اجلاسي- براي بستن قراردادي جديد - در گراند هتل تهران حمله و عده اي كشته مي شوند. پرونده به كارآگاه علوي سپرده مي شود. از اخبار چنين بر مي آيد كه هانيه سرداري يكي از مهاجمان به بندر بوشهر رفته است و مردي به نام هاشم و علوي كه از سالها قبل يكديگر را مي شناسند به ناگزير روبروي هم مي ايستند. هاشم به علوي اعتراف مي كند كه زن محبوبش را يافته است اما با پيدا شدن شوهر گمشده هانيه، تمام آرزو هاي هاشم نقش بر آب مي شود، ولي او با نهايت تلاش، هانيه و شوهرش را فراري مي دهد.

جمعه 10/1/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName